Senin, 12 Desember 2011

Deskripsi Naskah Cirebon (Milik Drh. H.R. Bambang Irianto, BA)


DESKRIPSI NASKAH ke 20 (Duapuluh/Sejarah Cirebon)


1.      Publikasi naskah (dalam katalog atau sumber apa saja judul naskah itu disebut) : -
2.      Kode dan nomor naskah                            : 34 ( T-3)
3.      Judul naskah                                              : Sejareah Cirebon H. Mahmud Rais
4.      Pengarang                                                  : -
5.      Penyalin                                                     : H.Mahmud Rais
6.      Tahun penyalinan                                       : 15 Desember 1957
7.      Tempat penyimpanan                                 : Koleksi pribadi drh. H. Bambang Irianto
8.      Asal naskah                                               : H.Mahmud Rais
9.      Pemilik                                                      : Mustakim
10.  Jenis alas naskah                                        : Kertas bergaris
11.  Kondisi fisik naskah                                   : Tulisan terbaca baik, kertas baik dan utuh
12.  Penjilidan                                                   : Dijahit dengan benang di samping, bersampul kertas dan kain warna biru
13.  Cap kertas (watermark)                             :  -
14.  Garis tebal dan tipis                                    : -
15.  Jarak garis tebal pertama s.d. keenam        : -
16.  Jumlah garis tipis da;am 1 cm                     : -
17.  Garis Panduan/blind line atau pensil            : dengan tinta merah
18.  Jumlah kuras dan lembar kertas                  : 14 kuras : 20 lembar
19.  Penomoran halaman                                   : di sebelah kiri atas
20.  Jumlah halaman                                          : total 558 halaman, halaman tidak terisi 61
21.  Jumlah baris dalam setiap halaman              : 29
22.  Ukuran naskah dalam cm (p x l )                : 21 x 16 cm
23.  Ukuran teks dalam cm (p x l)                     : 17,5 x 15 cm
24.  kata alihan / catch word                             : -
25.  Illuminasi / illustrasi                                     : -
26.  Huruf dan bahasa                                       : Huruf Latin; bahasa  Indonesia dan Jawa Cirebon        
27.  Jenis tulisan / khat                                      : -
28.  Warna tinta                                                : Hitam, hijau, biru
29.  Ringkasan isi cerita dalam teks                   : Tentang syahadat Cirebon dan doa-doa
30.  Catatan lain                                                : -
31.  Kolopon                                                    : -

Deskripsi Naskah Cirebon (Milik Drh. H.R. Bambang Irianto, BA)


DESKRIPSI NASKAH ke 19 (Sembilanbelas/Naskah Keris II)


1.      Publikasi naskah (dalam katalog atau sumber apa saja judul naskah itu disebut) : -
2.      Kode dan nomor naskah                            : 33 ( T-2)
3.      Judul naskah                                              : Keris II PH Yusuf Dendabrata Keraton Kacirebonan
4.      Pengarang                                                  : -
5.      Penyalin                                                     : -
6.      Tahun penyalinan                                       : -
7.      Tempat penyimpanan                                 : Koleksi pribadi drh. H. Bambang Irianto
8.      Asal naskah                                               : Warisan keluarga (kakek)
9.      Pemilik                                                      : PH Yusuf Dendabrata
10.  Jenis alas naskah                                        : Kertas bergaris
11.  Kondisi fisik naskah                                   : Tulisan terbaca baik, kertas agak rusak, sampulnya terpotong
12.  Penjilidan                                                   : Dijahit dengan benang, bersampul kertas biru
13.  Cap kertas (watermark)                             : -
14.  Garis tebal dan tipis                                    : -
15.  Jarak garis tebal pertama s.d. keenam        : -
16.  Jumlah garis tipis da;am 1 cm                     : -
17.  Garis Panduan/blind line atau pensil            : -
18.  Jumlah kuras dan lembar kertas                  : 1 kuras : 20 lembar
19.  Penomoran halaman                                   : -
20.  Jumlah halaman                                          : 40 halaman
21.  Jumlah baris dalam setiap halaman              : 22-24
22.  Ukuran naskah dalam cm (p x l )                : 21,5 x 17 cm
23.  Ukuran teks dalam cm (p x l)                     : 19 x 16 cm
24.  kata alihan / catch word                             : -
25.  Illuminasi / illustrasi                                     : illustrasi gambar keris warna hitam, merah
26.  Huruf dan bahasa                                       : Huruf Latin; bahasa  Sunda     
27.  Jenis tulisan / khat                                      : -
28.  Warna tinta                                                : Hitam
29.  Ringkasan isi cerita dalam teks                   : Keterangan tentang bagian-bagian keris, pembuatan dan kegunaan serta khasiat/pamornya.
30.  Catatan lain                                                : -
31.  Kolopon                                                    : -

Deskripsi Naskah Cirebon (Milik Drh. H.R. Bambang Irianto, BA)


DESKRIPSI NASKAH ke 18 (Delapanbelas/Naskah Keris I)


1.      Publikasi naskah (dalam katalog atau sumber apa saja judul naskah itu disebut) : -
2.      Kode dan nomor naskah                            : 32 ( T-1)
3.      Judul naskah                                              : Keris I PH. Yusuf Dendabrata Keraton Kacirebonan
4.      Pengarang                                                  : -
5.      Penyalin                                                     : -
6.      Tahun penyalinan                                       : -
7.      Tempat penyimpanan                                 : Koleksi pribadi drh. H. Bambang Irianto
8.      Asal naskah                                               : Warisan keluarga (kakek)
9.      Pemilik                                                      : -
10.  Jenis alas naskah                                        : Kertas bergaris
11.  Kondisi fisik naskah                                   : Tulisan terbaca baik, kertas baik
12.  Penjilidan                                                   : Dijahit dengan benang, sampul kertas biru, bagian belakang terpotong
13.  Cap kertas (watermark)                             :  -
14.  Garis tebal dan tipis                                    : -
15.  Jarak garis tebal pertama s.d. keenam        : -
16.  Jumlah garis tipis da;am 1 cm                     :-
17.  Garis Panduan/blind line atau pensil            : -
18.  Jumlah kuras dan lembar kertas                  : 1 kuras : 20 lembar
19.  Penomoran halaman                                   : -
20.  Jumlah halaman                                          : 40 halaman
21.  Jumlah baris dalam setiap halaman              : 20-24
22.  Ukuran naskah dalam cm (p x l )                : 21,5 x 17 cm
23.  Ukuran teks dalam cm (p x l)                     : 19 x 15 cm
24.  kata alihan / catch word                             : -
25.  Illuminasi / illustrasi                                     : illustrasi keris dan pamornya
26.  Huruf dan bahasa                                       : Huruf Latin; bahasa  Sunda dan Jawa Cirebon 
27.  Jenis tulisan / khat                                      : -
28.  Warna tinta                                                : Hitam
29.  Ringkasan isi cerita dalam teks                   : Keterangan tentang bagian-bagian keris, pembuatan dan kegunaan serta khasiat/pamornya
30.  Catatan lain                                                : -
31.  Kolopon                                                    : -

Deskripsi Naskah Cirebon (Milik Drh. H.R. Bambang Irianto, BA)


DESKRIPSI NASKAH ke 17 (Tujuhbelas/ Tarekat Syatariyah Muhammadiyah)


1.      Publikasi naskah (dalam katalog atau sumber apa saja judul naskah itu disebut) : -
2.      Kode dan nomor naskah                            : 28 ( W - 7)
3.      Judul naskah                                              : Tarekat Syatariyah Muhammadiyah
4.      Pengarang                                                  : -
5.      Penyalin                                                     : P. Wijayaningrat
6.      Tahun penyalinan                                       : -
7.      Tempat penyimpanan                                 : Koleksi pribadi drh. H. Bambang Irianto
8.      Asal naskah                                               : Warisan keluarga (kakek)
9.      Pemilik                                                      : Pangeran Wijayaningrat
10.  Jenis alas naskah                                        : Kertas bergaris
11.  Kondisi fisik naskah                                   : Tulisan terbaca baik, kertas baik
12.  Penjilidan                                                   : Dijahit dengan benang, tidak bersampul
13.  Cap kertas (watermark)                             :  -
14.  Garis tebal dan tipis                                    : -
15.  Jarak garis tebal pertama s.d. keenam        : -
16.  Jumlah garis tipis da;am 1 cm                     : -
17.  Garis Panduan/blind line atau pensil            : pensil
18.  Jumlah kuras dan lembar kertas                  : 2 kuras : 16 lembar
19.  Penomoran halaman                                   : -
20.  Jumlah halaman                                          : 64 halaman
21.  Jumlah baris dalam setiap halaman              : 9
22.  Ukuran naskah dalam cm (p x l )                : 17 x 10 cm
23.  Ukuran teks dalam cm (p x l)                     : 14 x 7 cm
24.  kata alihan / catch word                             : -
25.  Illuminasi / illustrasi                                     : -
26.  Huruf dan bahasa                                       : Huruf Pegon; bahasa  Jawa Cirebon    
27.  Jenis tulisan / khat                                      : Naskhi cenderung Farisi
28.  Warna tinta                                                : Hitam
29.  Ringkasan isi cerita dalam teks                   :- Dada lantariq. Tarekat Syatariyah iku syarat sawise salam saking solate sunat muakad agar baca lapa-lapa istigfar 3 x, solawat 3 x bari arep kiblat (dan tatacara seterusnya dalam solat)                             - Utawi anapon hakikat ing badan iku iya iku nurullah kang arupa daing Muhammad arane Muhammadiyah. (Hakikat diri Muhammad berupa cahaya Allah disebut Muhammadiyah)
30.  Catatan lain                                                : -
31.  Kolopon                                                    : -

Deskripsi Naskah Cirebon (Milik Drh. H.R. Bambang Irianto, BA)


DESKRIPSI NASKAH ke 16 (Enambelas/ Petarekan Muhammadiyah Kacirebonan)


1.      Publikasi naskah (dalam katalog atau sumber apa saja judul naskah itu disebut) : -
2.      Kode dan nomor naskah                            : 27 ( W- 6)
3.      Judul naskah                                              : Petarekan Muhammadiyah Kacirebonan
4.      Pengarang                                                  : -
5.      Penyalin                                                     : -
6.      Tahun penyalinan                                       :
7.      Tempat penyimpanan                                 : Koleksi pribadi drh. H. Bambang Irianto
8.      Asal naskah                                               : Pangeran Potet Wijayaningrat
9.      Pemilik                                                      : Pangeran Raja Hidayat
10.  Jenis alas naskah                                        : Kertas Eropa
11.  Kondisi fisik naskah                                   : kertas agak rusak terlepas dari jilidan, berupa lembaran
12.  Penjilidan                                                   : tidak bersampul
13.  Cap kertas (watermark)                             :  Propatria
14.  Garis tebal dan tipis                                    : ada
15.  Jarak garis tebal pertama s.d. keenam        : 15,5 cm
16.  Jumlah garis tipis da;am 1 cm                     : 12
17.  Garis Panduan/blind line atau pensil            : ada
18.  Jumlah kuras dan lembar kertas                  : -kuras : 27 lembar
19.  Penomoran halaman                                   : -
20.  Jumlah halaman                                          : 54 halaman
21.  Jumlah baris dalam setiap halaman              : 9
22.  Ukuran naskah dalam cm (p x l )                : 36 x 22 cm
23.  Ukuran teks dalam cm (p x l)                     : 25 x 16,5 cm
24.  kata alihan / catch word                             : -
25.  Illuminasi / illustrasi                                     : illustrasi kalimat Allah dan Muhammad yg berbentuk manusia
26.  Huruf dan bahasa                                       : Huruf Arab, Pegon; bahasa  Arab, Jawa Cirebon        
27.  Jenis tulisan / khat                                      : Naskhi
28.  Warna tinta                                                : Hitam dan merah
29.  Ringkasan isi cerita dalam teks                   : Ajaran tentang Martabat tujuh dan tarekat Muhammadiyah yang ada di keraton Kacirebonan
30.  Catatan lain                                                : -
31.  Kolopon                                                    : -

Deskripsi Naskah Cirebon (Milik Drh. H.R. Bambang Irianto, BA)


DESKRIPSI NASKAH ke 15 (Limabelas/Tarekat Muhammadiyah)


1.      Publikasi naskah (dalam katalog atau sumber apa saja judul naskah itu disebut) : -
2.      Kode dan nomor naskah                            : 26 ( W-5)
3.      Judul naskah                                              : Petarekan Muhammadiyah dan martabat tujuh
4.      Pengarang                                                  : -
5.      Penyalin                                                     : Pangeran Potet Wijayaningrat
6.      Tahun penyalinan                                       : -
7.      Tempat penyimpanan                                 : Koleksi pribadi drh. H. Bambang Irianto
8.      Asal naskah                                               : Warisan keluarga (kakek)
9.      Pemilik                                                      : Pangeran Potet Wijayaningrat
10.  Jenis alas naskah                                        : Kertas Eropa
11.  Kondisi fisik naskah                                   : Kertas rusak, berceceran, tipis dan sobek
12.  Penjilidan                                                   : Dijahit dengan benang, tidak bersampul
13.  Cap kertas (watermark)                             :  VDL Rervat..cre….nt (singa dalam lingkaran mahkota
14.  Garis tebal dan tipis                                    : ada
15.  Jarak garis tebal pertama s.d. keenam        : 13,2 cm
16.  Jumlah garis tipis da;am 1 cm                     : 10
17.  Garis Panduan/blind line atau pensil            : -
18.  Jumlah kuras dan lembar kertas                  : ± 3 kuras (1 utuh 2 cecer) : 34 lembar
19.  Penomoran halaman                                   : ada dengan pensil di tengah atas
20.  Jumlah halaman                                          : 68 halaman
21.  Jumlah baris dalam setiap halaman              : 8 - 11
22.  Ukuran naskah dalam cm (p x l )                : 35 x 22 cm
23.  Ukuran teks dalam cm (p x l)                     : 25 x 17 cm
24.  kata alihan / catch word                             : -
25.  Illuminasi / illustrasi                                     : illustrasi
26.  Huruf dan bahasa                                       : Huruf Arab, Pegon; bahasa  Arab, Jawa
27.  Jenis tulisan / khat                                      : Naskhi
28.  Warna tinta                                                : Hitam dan merah
29.  Ringkasan isi cerita dalam teks                   : Makna sifat Allah Jalal, Jamal, Kamal, Allah Akbar, hakikat Wujud Allah dan manusia, hakikat Muhammadiyah
30.  Catatan lain                                                : -
31.  Kolopon                                                    : -