Jumat, 30 Desember 2011

Martabat Pitu (Martabat Tujuh)


Ungkapan Insan Kamil didalam naskah dan kehidupan bermasyarakat di Cirebon sangat kental dan masyhur, bahkan Sunan Gunung Jati dibeberapa naskah dipanggil dengan nama Maulana Insan Kamil. Insan Kamil yang berarti manusia sempurna tentu menjadi pertanyaan semua orang. Adakah manusia yang sempurna? Para sarjana Islam sepanjang zaman berdebat tentang kriteria kesempurnaan manusia. Insan Kamil dalam martabat pitu adalah puncak martabat dan kesempurnaan wujud sekaligus tujuan dari penciptaan semesta ini. Kun, wujudlah kamu! Fayakun, maka kemudian dia wujud dalam martabat Insan Kamil.